Hond tot hond interactie

In de vorige blog hebben we een artikel geplaatst over ontmoetingen tussen honden die elkaar nog niet kennen. We hebben besproken dat het doel van een ontmoeting is om informatie over de ander te vergaren, en dat een sociaalvaardige hond zich hierbij aan een soort hondenetiquette houdt waarbij hij de grenzen van een ander herkent en erkent. Een ontmoeting tussen honden kan uitlopen in spel. In dit artikel leggen we meer uit over spel tussen honden.

Waarom spelen honden zo graag met elkaar?

Waarom spelen honden zo graag met elkaar? Honden spelen met elkaar omdat ze dat leuk vinden. Door spel kunnen honden elkaar beter leren kennen en het kan hun band versterken. Bovendien oefenen honden tijdens spel vaardigheden die zij tijdens het dagelijks leven ‘nodig’ kunnen hebben, zoals najagen, vluchten, vechten en voortplanten. Daarnaast helpt spelen bij de ontwikkeling van sociale en motorische vaardigheden.

Behoefte aan spel is voor iedere hond verschillend

Pups en jonge honden zijn vaak onvermoeibaar in het spelen met soortgenoten. Meestal neemt de behoefte om te spelen af wanneer honden ouder worden, al blijven veel honden hun leven lang spelen. De mate waarin een hond behoefte heeft aan contact met soortgenoten, verschilt per individu. Hoe groot deze behoefte is, is afhankelijk van het temperament van de hond in combinatie met eerder opgedane ervaringen in het contact met andere honden. Ook factoren als leeftijd en gezondheid spelen hierin een rol.

“Het is dus een misvatting dat iedere hond behoefte heeft aan spelen met andere honden. Belangrijk is dat je de behoefte hierin van je eigen hond herkent, zodat je daar op in kunt spelen.”

Bekende honden en onbekende honden

Er is verschil in spel tussen onbekende honden en honden die elkaar goed kennen. Het spel tussen twee honden die elkaar voor het eerst ontmoeten, is vaak bedoeld om aan de ander te kennen te geven dat je goede bedoelingen hebt en om eventuele spanning, die is ontstaan tijdens een ontmoeting, te laten afvloeien. Als honden elkaar eenmaal goed kennen, zijn zij tijdens spel niet meer continu bezig de ander te pijlen en hun eigen grenzen te bewaken. Dat maakt dat het spel op een veel meer ontspannen manier verloopt.

Labrador spelen met speelgoed

Wat maakt spel spel?

Spel is pas echt spel wanneer het de volgende kenmerken bevat:

  1. Beide partijen ervaren het als spel

Alleen als beide honden de interactie bedoelen als spel en dit op hun beurt ook zo ervaren, kun je spreken van spel. Tijdens spel tussen twee of meerdere honden kan het er soms heftig aan toe gaan: er wordt gegromd, gestoeid, achter elkaar aangerend en gehapt. Als het voor één van beiden niet duidelijk is dat het om een spelletje gaat, zou er makkelijk een conflict kunnen ontstaan. Daarom maken honden vaak een zogenaamde spelboog, waarmee zij aan de ander vertellen: “alles wat ik hierna doe, bedoel ik als spelletje”. Tijdens het spel zie je gebogen lichamen en soepele bewegingen. Ook hiermee vertellen honden aan elkaar dat ze niet serieus zijn. Zie je lichamen in rechte lijnen en strakkere en schokkerige bewegingen? Dan is de kans groot dat de intentie serieuzer is dan spel.

  1. Er is sprake van rolwisselingen

De één rent achter de ander aan, vervolgens de ander weer achter de één. Met stoeien is het om de beurt de ene hond bovenop, dan de ander. Als er geen rolwisselingen zijn, moet je goed kijken hoe dat komt. Dikwijls gaat het hier om één hond die graag de ander opjaagt, waarbij de ander alleen heel hard met zijn staart tussen zijn achterpoten wegrent. Vaak gaat het de jager dan niet meer om het sociale aspect van het contact, maar om de kick van het najagen. De hond die wegrent zal misschien niet durven stoppen met rennen, of stopt waarbij hij de najager een snauw geeft. Dit ‘spel’ kan makkelijk uit de hand lopen.

Er zijn ook honden die het leuk vinden om telkens degene te zijn die achtervolgd wordt. Hierbij zie je ontspannen lichaamstaal en zullen er pauzes ingelast worden (zie hieronder) waarna de één de ander telkens uitnodigt tot najagen. Het is duidelijk te zien dat beide partijen dit als spel ervaren.

  1. Er worden telkens korte pauzes ingelast

Het stoeien of achter elkaar aanrennen wordt telkens even onderbroken, waarbij de honden even afstand van elkaar nemen dan wel stilstaan. Ze peilen dan bij elkaar of de ander het ook nog steeds als spel bedoelt en of ze beiden nog steeds door willen gaan met spelen. In het laatste geval wordt het spel weer hervat. Anders zullen beide honden hun eigen weg weer vervolgen. Tijdens spel kan de opwinding bij beide partijen hoog oplopen. Dan lukt het niet altijd meer om deze pauzes in te lassen. Dat kan als gevolg hebben dat de intenties van de ander onduidelijk zijn, waardoor een conflict kan ontstaan. Daarom is het belangrijk dat wij als geleiders ingrijpen en het spel stoppen. Als de opwinding wat gezakt is, kan het spel weer hervat worden.

 

Als het lijkt alsof honden aan het spelen zijn, maar één van deze kenmerken ontbreekt, is het verstandig om in te grijpen en het contact tussen de honden te onderbreken. Zo kun je een eventueel conflict voorkomen. In de volgende blog zullen we meer uitleggen over het begeleiden van spel tussen honden.

Golden retrievers spelend op de wei

Ben je enthousiast geworden na het lezen van deze leuke ervaringen? Meld je dan ook aan als gastgezin en draag zo bij aan de opleiding van onze hulphonden. Zo zorgen we er samen voor dat we nog meer mensen vrijheid en perspectief geven met behulp van een hulphond!

Meer lezen? Bekijk onze andere blogs!

Wil je meer leren over wat we doen bij Hulphond Nederland? Met onze blogs blijf je op de hoogte over alles wat speelt bij Hulphond Nederland, delen we graag onze tips & tricks die je zelf ook kunt toepassen én krijg je een kijkje achter de schermen. Bekijk hier alle blogs!