Dit privacy- en cookiebeleid heeft betrekking op de website https://www.hulphond.nl (‘hulphond.nl’). Hulphond.nl wordt beheerd door de Stichting Hulphond Nederland (“Hulphond”, “wij” of “ons” ), gevestigd aan de Broekstraat 31, 5373 KD, te Herpen, ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 09114583.

In deze privacy policy beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verzamelen via Hulphond.nl, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen.

1.Persoonsgegevens en doeleinden

Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of e-mailadres zijn. Hieronder staat weergegeven voor welke doeleinden wij of andere partijen persoonsgegevens van u verzamelen en verder verwerken.

Formulieren om Hulphond te steunen
Op Hulphond.nl staan verschillende mogelijkheden waardoor een bijdrage kunt leveren aan Hulphond. Als u Hulphond wilt steunen middels een donatie, zich wilt aanmelden voor de Club van 500 of een pup wilt adopteren, vragen wij u een formulier in te vullen. Bij het invullen van dit formulier geeft u persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, contactgegevens en uw rekeningnummer. Hulphond verwerkt de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt alleen om uitvoering te geven aan het donateurschap en u eventueel in dat kader een bericht te sturen.

Als u Hulphond wilt steunen als vrijwilliger door u als gastgezin aan te melden dient u uw persoonsgegevens, zoals uw naam, adres en contactgegevens door te geven. Hulphond verwerkt de persoonsgegevens die u in dit kader aan ons verstrekt alleen om contact met u op te nemen over uw aanmelding en eventueel uitvoering te geven aan uw aanmelding. Indien u zich inschrijft voor de nieuwsbrief van Hulphond dient u uw naam en e-mailadres in te vullen. Wij verwerken deze gegevens alleen om u de nieuwsbrief te sturen. Als u contact met ons wil opnemen dient u uw naam en e-mailadres in te vullen. Wij verwerken deze gegevens alleen om te reageren op uw bericht.

Cookies
Hulphond maakt gebruik van cookies op Hulphond.nl. Een cookie is een techniek die informatie van randapparatuur verzamelt en afleest. Daarbij wordt een klein tekstbestand naar uw browser gestuurd, zodat de browser automatisch wordt herkend bij een herhaald bezoek aan Hulphond.nl. Cookies kunnen persoonsgegevens verzamelen die verbonden zijn aan het gebruik van Hulphond.nl, zoals welke pagina’s zijn bezocht en een IP-adres. Wij gebruiken de volgende cookies:

Tracking cookies
Wij plaatsen embedded YouTube (Google) video’s op onze website. Bij het afspelen van deze video’s wordt een cookie geplaatst op uw randapparatuur. Lees de privacyverklaring van YouTube (Google) hier om te zien hoe Google omgaat met de persoonsgegevens die zij via deze cookies verzamelen.

Analytische cookies
Door middel van Google Analytics kunnen wij bezoekersstatistieken bij houden. Zo krijgen wij beter inzicht in het functioneren van de website. Wij hebben Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld door:

  • een bewerkersovereenkomst te sluiten met Google Analytics, waardoor persoonsgegevens alleen ten behoeve van Hulphond mogen worden verwerkt;
  • het laatste octet van het IP-adres te maskeren;
  • gegevens niet te laten delen door Google met anderen;
  • geen gebruik te maken van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Als u helemaal geen cookies wilt ontvangen, kunt u de instellingen van uw Internet browser aanpassen en het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt op “help” in het menu van de browser klikken om te zien hoe dit moet voor de browser op uw computer. Door alle cookies te verwijderen kan het mogelijk zijn dat niet alle onderdelen van Hulphond.nl werken.

2. Met wie delen wij de persoonsgegevens?

Hulphond kan derden inschakelen in het kader van de uitvoering van haar dienstverlening. Zo wordt Hulphond.nl ontwikkeld en gehost door een derde. Deze derden zijn bewerkers van Hulphond en verwerken de gegevens dus slechts ten behoeve van Hulphond.  Hulphond zal uw persoonsgegevens niet verstrekken aan derden die niet door Hulphond zijn ingeschakeld om ten behoeve van haar diensten te verlenen, tenzij Hulphond hiertoe gehouden is op grond van de wet.

3. Bewaartermijnen

De persoonsgegevens die u doorgeeft aan ons via het reactieformulier worden niet langer dan noodzakelijk is bewaard. Wij plaatsen alleen zolang dat noodzakelijk is voor het doel van de cookie. Cookies worden in ieder geval na een half jaar verwijderd. Toestemmingsgegevens worden maximaal vijf jaar bewaard in verband met handhaving van toezichthouders.

4. Beveiliging van persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking.

5. Wijzigingen in ons privacy beleid

We kunnen dit privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen door hier een update van deze versie te plaatsen. Om op de hoogte te blijven raden we u aan deze pagina’s regelmatig te bezoeken.

6. Uw rechten

U heeft het recht Hulphond te verzoeken om inzage te geven in uw persoonsgegevens, deze te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen. Hiervoor kunt u contact opnemen met ons via het volgende e-mailadres: info@hulphond.nl