Opleidingscentrum

Hulphond Nederland is een innovatieve en kennisrijke organisatie die voor steeds meer hulpvragen de inzet van dieren faciliteert.

Het opleidingscentrum van Hulphond Nederland is gevestigd in Herpen, Noord-Brabant. Het terrein van het opleidingscentrum ligt naast de A50 en biedt onder meer ruimte aan het hoofdgebouw, het hondenverblijf, verschillende speelweides voor de honden, een beheerderswoning en een opslagloods.

Opleiding hulphonden

Nu hun periode in het gastgezin starten alle honden met hun training op het opleidingscentrum. Het hondenverblijf huisvest continu ongeveer 35 honden die in opleiding zijn tot hulphond. Naast binnen- en buitenruimtes voor de honden zijn onder meer een voerkeuken, wasgelegenheid en dierenartsruimte onderdeel van het hondenverblijf. In het hoofdgebouw bevinden zich verschillende trainingsruimtes voor de honden. Voor de training wordt ook gebruik gemaakt van de directe omgeving van het opleidingscentrum, bijvoorbeeld winkelcentra en het openbaar vervoer.

Opleidingscentrum Hulphond Nederland, Herpen

Overige activiteiten

Het hoofdgebouw biedt, naast de opleiding van de hulphonden, ruimte voor verschillende activiteiten. Zo vinden hier theorie- en praktijklessen voor gastgezinnen, matchingsessies met cliënten en hulphonden, presentaties en therapie– en coachingsessies plaats. Verder is dit de thuisbasis van de meeste teams van Hulphond Nederland, waaronder het team Plaatsing Hulphonden, het secretariaat, Fondsenwerving en Communicatie, het Expertisecentrum en de directie.

Hulphond Nederland is naast Herpen ook actief op andere locaties. Op deze locaties worden therapie– en coachingsessies verzorgd. Wanneer u wilt kennismaken met het opleidingscentrum van Hulphond Nederland bent u van harte welkom tijdens onze Open Dagen. Houd onze social media kanalen in de gaten voor komende Open Dagen!

Ontdek hier hoe je de opleiding en inzet van hulphonden kunt steunen