Aanmelden

Wil jij jezelf of iemand anders aanmelden voor een therapietraject?

Procedure

Na aanmelding via het aanmeldformulier sturen wij een uitgebreide briefing op, waarin de aanmeldprocedure staat omschreven. Er zullen een aantal documenten opgevraagd worden over voorgaande of lopende therapietrajecten, diagnoses en andere relevante zaken. Daarna volgt er een telefonische screening. Blijkt ons behandelaanbod op basis van deze screening geschikt, dan volgt er een intake. Tijdens de intake worden persoonlijke doelen en een behandelplan vastgesteld. Vervolgens gaat het traject van start. Wanneer verwijzers hierom vragen, informeren wij hen tijdens het traject over de voortgang.

Vergoedingen

Hulphond Nederland is een non-profit organisatie. Voor het opleiden van de dieren, onze behandellocaties en voor onze therapeuten maken we gebruik maken van onze fondsenwerving. Verder zijn wij bezig met afspraken over vergoedingen met zorgverzekeraars. Voor de traumabehandelingen met volwassenen brengen wij cliënten momenteel geen kosten in rekening. Wel dient er rekening gehouden te worden met het verplichte en eventuele vrijwillige eigen risico van de zorgverzekeraar. De therapietrajecten voor jeugd worden gefinancierd vanuit verschillende financieringsstromen. De kosten van de therapiesessies worden in overleg met de verwijzer of ouder(s)/verzorger(s) in rekening gebracht aan bijvoorbeeld de hoofdaannemer, rechtstreeks aan de betrokken gemeente of aan de ouder(s)/verzorger(s). Bij de start van elk traject vindt hierover afstemming plaats en worden de mogelijkheden besproken.

Contact

(maandag t/m donderdag)

Vergoedingen

Hulphond Nederland is een non-profit organisatie. Voor het opleiden van de dieren, onze behandellocaties en voor onze therapeuten maken we gebruik maken van onze fondsenwerving. Verder zijn wij bezig met afspraken over vergoedingen met zorgverzekeraars. Voor de traumabehandelingen met volwassenen brengen wij cliënten momenteel geen kosten in rekening. Wel dient er rekening gehouden te worden met het verplichte en eventuele vrijwillige eigen risico van de zorgverzekeraar. De therapietrajecten voor jeugd worden gefinancierd vanuit verschillende financieringsstromen. De kosten van de therapiesessies worden in overleg met de verwijzer of ouder(s)/verzorger(s) in rekening gebracht aan bijvoorbeeld de hoofdaannemer, rechtstreeks aan de betrokken gemeente of aan de ouder(s)/verzorger(s). Bij de start van elk traject vindt hierover afstemming plaats en worden de mogelijkheden besproken.

Contact

(maandag t/m donderdag)

Ontdek hier hoe je de opleiding en inzet van hulphonden kunt steunen