Therapie jeugd

Ervaringsgericht leren met behulp van therapiehond en therapeut

Onze therapie is erop gericht om stagnerende ontwikkeling op verschillende leefgebieden weer op gang te brengen. Wij focussen ons op het verbeteren van communicatie vaardigheden, spanningsregulatie en effectregulatie. En het vergroten van zelfinzicht, zelfstandigheid en weerbaarheid.

Voor wie

Wij bieden dierondersteunde therapie aan jongeren tot 23 jaar. Jeugdzorg loopt tot 18 jaar. Wanneer er verlengde jeugdzorg is toegekend, kunnen jongeren tot hun 23e levensjaar bij ons terecht. Wij helpen jongeren met klachten die voortkomen uit ontwikkelingsstoornissen, depressie, burn-out, pestproblematiek, gedrags- en emotieregulatie, hechtingsproblematiek, sociaal-emotionele problematiek, negatief zelfbeeld of faalangst.

Locaties
Therapie jeugd

Adres:
Loosdrechtdreef 9
1108 AZ

Aanwezig:
Maandag en woensdag

Wachttijd:
Geen

Adres:
Mettrayweg 25
7211 LC

Aanwezig:
Maandag t/m woensdag

Wachttijd:
Geen

Adres:
Galecopperzoom 3
3437 PJ

Aanwezig: 
Dinsdag

Wachttijd:
Geen

Adres:
Jan Jansstraat 6
7576 BA

Aanwezig:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Wachttijd:
Geen

Adres:
Utrechtseweg 320
6862 BC

Aanwezig:
Maandag, dinsdag en donderdag

Wachttijd:
Geen

Adres:
Westerkade 18D
3116 GK

Aanwezig:
Dinsdag, woensdag en donderdag

Wachttijd:
2 maanden

Onze therapie is erop gericht om stagnerende ontwikkeling op verschillende leefgebieden weer op gang te brengen. Wij focussen ons op het verbeteren van communicatie vaardigheden, spanningsregulatie en effectregulatie. En het vergroten van zelfinzicht, zelfstandigheid en weerbaarheid.

Voor wie

Wij bieden dierondersteunde therapie aan jongeren tot 23 jaar. Jeugdzorg loopt tot 18 jaar. Wanneer er verlengde jeugdzorg is toegekend, kunnen jongeren tot hun 23e levensjaar bij ons terecht. Wij helpen jongeren met klachten die voortkomen uit ontwikkelingsstoornissen, depressie, burn-out, pestproblematiek, gedrags- en emotieregulatie, hechtingsproblematiek, sociaal-emotionele problematiek, negatief zelfbeeld of faalangst.

Locaties
Therapie jeugd

Adres:
Loosdrechtdreef 9
1108 AZ

Aanwezig:
Maandag en woensdag

Wachttijd:
Geen

Adres:
Mettrayweg 25
7211 LC

Aanwezig:
Maandag t/m woensdag

Wachttijd:
Geen

Adres:
Galecopperzoom 3
3437 PJ

Aanwezig: 
Dinsdag

Wachttijd:
Geen

Adres:
Jan Jansstraat 6
7576 BA

Aanwezig:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Wachttijd:
Geen

Adres:
Utrechtseweg 320
6862 BC

Aanwezig:
Maandag, dinsdag en donderdag

Wachttijd:
Geen

Adres:
Westerkade 18D
3116 GK

Aanwezig:
Dinsdag, woensdag en donderdag

Wachttijd:
2 maanden

Gericht aan de slag

Deze vorm van therapie is geschikt voor jongeren die baat hebben bij ervaringsgericht leren, vastgelopen zijn binnen het reguliere aanbod, niet gemotiveerd zijn voor praattherapie of waarbij ondersteuning in hun reguliere behandeling wenselijk is. De grote meerwaarde van de inzet van een therapiehond binnen een behandelsessie is dat niet alleen de therapeut, maar ook de hond feedback geeft. Jongeren kunnen deze feedback vervolgens direct in de praktijk brengen aan de hand van een oefening met de hond. Het stelt hen in staat om verschillende strategieën uit te proberen. Door de directe feedback van de hond kunnen zij op een veilige manier ervaren wat het meest effectief is. Iedere sessie is maatwerk. Samen met een therapeut en een therapiehond gaat je kind gericht aan de slag.

Martijn
Martijn15 jaar
Lees verder
De moeder van Martijn: "We zochten naar een manier om hem te laten snappen wie hij zelf is en hoe hij dat over kan brengen aan anderen. Door de therapie is hij vrolijker geworden, kan hij meer genieten en beter dingen aangeven en duidelijk maken. Ik had van tevoren niet kunnen bedenken dat dit effect zo groot zou zijn. Daar waar in de afgelopen jaren reguliere trajecten niet werkten, werd er via de honden een opening gecreëerd met uiteindelijk een veel beter effect."
Naud
Naud16 jaar
Lees verder
"Een hond oordeelt niet. Als je je best doet om een hond te begrijpen, krijg je als beloning liefde. Van mensen kan ik soms moe worden; die zijn best lastig. Honden kunnen aanvoelen hoe jij je voelt en laten zien hoe je reageert als je onder druk staat. Ze hebben mij geleerd om een ander perspectief te krijgen. Door de therapie heb ik inzicht gekregen in hoe ik mezelf presenteer. Dankzij de honden heb ik echt veel meer zelfvertrouwen."
Janne
Janne16 jaar
Lees verder
“Ik kijk altijd uit naar de sessies en ben trots op wat ik allemaal zélf bereik. Ik leer omgaan met mijn autisme en het geeft me veel zelfvertrouwen. Tijdens de sessies kijken we vooral naar oplossingen en mogelijkheden. Dat is spannend, maar de honden helpen mij erbij. Zij hebben geen verborgen agenda en geven onvoorwaardelijke liefde. Ze spiegelen mijn gedrag. Met de therapeut praat ik daar dan over. Dit werkt voor mij veel beter dan lange praatsessies.”

Gericht aan de slag

Deze vorm van therapie is geschikt voor jongeren die baat hebben bij ervaringsgericht leren, vastgelopen zijn binnen het reguliere aanbod, niet gemotiveerd zijn voor praattherapie of waarbij ondersteuning in hun reguliere behandeling wenselijk is. De grote meerwaarde van de inzet van een therapiehond binnen een behandelsessie is dat niet alleen de therapeut, maar ook de hond feedback geeft. Jongeren kunnen deze feedback vervolgens direct in de praktijk brengen aan de hand van een oefening met de hond. Het stelt hen in staat om verschillende strategieën uit te proberen. Door de directe feedback van de hond kunnen zij op een veilige manier ervaren wat het meest effectief is. Iedere sessie is maatwerk. Samen met een therapeut en een therapiehond gaat je kind gericht aan de slag.

Martijn
Martijn15 jaar
Lees verder
De moeder van Martijn: "We zochten naar een manier om hem te laten snappen wie hij zelf is en hoe hij dat over kan brengen aan anderen. Door de therapie is hij vrolijker geworden, kan hij meer genieten en beter dingen aangeven en duidelijk maken. Ik had van tevoren niet kunnen bedenken dat dit effect zo groot zou zijn. Daar waar in de afgelopen jaren reguliere trajecten niet werkten, werd er via de honden een opening gecreëerd met uiteindelijk een veel beter effect."
Naud
Naud16 jaar
Lees verder
"Een hond oordeelt niet. Als je je best doet om een hond te begrijpen, krijg je als beloning liefde. Van mensen kan ik soms moe worden; die zijn best lastig. Honden kunnen aanvoelen hoe jij je voelt en laten zien hoe je reageert als je onder druk staat. Ze hebben mij geleerd om een ander perspectief te krijgen. Door de therapie heb ik inzicht gekregen in hoe ik mezelf presenteer. Dankzij de honden heb ik echt veel meer zelfvertrouwen."
Janne
Janne16 jaar
Lees verder
“Ik kijk altijd uit naar de sessies en ben trots op wat ik allemaal zélf bereik. Ik leer omgaan met mijn autisme en het geeft me veel zelfvertrouwen. Tijdens de sessies kijken we vooral naar oplossingen en mogelijkheden. Dat is spannend, maar de honden helpen mij erbij. Zij hebben geen verborgen agenda en geven onvoorwaardelijke liefde. Ze spiegelen mijn gedrag. Met de therapeut praat ik daar dan over. Dit werkt voor mij veel beter dan lange praatsessies.”

Werken aan zelfregulatie en autonomie

Wij gaan er nadrukkelijk uit van wat de jongeren wél kunnen. We kijken naar mogelijkheden en oplossingen, in plaats van enkel naar problemen en onvermogen. Jongeren worden door ons beschouwd vanuit de totale context waarin zij leven en gezien als onderdeel van een familiesysteem. In onze aanpak willen wij het grote geheel leren begrijpen, om onderliggende patronen en thema’s aan het licht te brengen. Waar nodig worden mensen uit de directe leefomgeving bij de behandeling betrokken.

Het traject

Ieder traject is maatwerk en start met een telefonische screening met de ouder(s) of verzorger(s), een betrokken zorgprofessional en/of de jongere zelf. Blijkt onze therapie geschikt, dan volgt er een intake. Tijdens de intake stellen wij samen met de jongere, de ouder(s) of verzorger(s) en/of met andere behandelaren het behandelplan vast. Hierna volgt een traject op maat met één van onze therapeuten en een therapiehond. We werken samen met jeugdzorg- en GGZ-instellingen.

Ontdek hier hoe je de opleiding en inzet van hulphonden kunt steunen