Over ons

Hulphond Nederland helpt mensen met een fysieke of geestelijke zorgvraag door de inzet van een hulphond of middels systemische ervaringsgerichte therapie.

Een hulphond voorkomt isolement en biedt nieuw perspectief. Wij hebben ruim veertig jaar ervaring in het opleiden en plaatsen van hulphonden. Hulphond Nederland is een kwalitatief hoogwaardige organisatie die voor steeds meer ziektebeelden, gedragsstoornissen en leer- of andersoortige problematiek hulphonden inzet.

Voor iedereen de juiste hulphond

Onze hulphonden worden met respect voor het welzijn van de hond zo breed mogelijk opgeleid en ingezet door deskundige trainers en therapeuten. Onze trainers zijn in staat de hulphond tot wel zeventig verschillende vaardigheden aan te leren. Door middel van het Expertisecentrum onderscheiden wij ons met de beste hulphonden en aantoonbaar bewezen trainingen en methodieken. Hulphond Nederland heeft voor iedereen de juiste hulphond!

Hulphond Nederland gebouw

Dierenwelzijn bij Hulphond Nederland

Bij Hulphond Nederland hebben wij continue aandacht voor optimaal dierenwelzijn. Dit geldt zowel binnen het opleidingsproces van onze hulphonden als tijdens hun inzet voor mensen met een fysieke of therapeutische hulpvraag. Belangrijke pijlers binnen ons welzijnsbeleid zijn voeding en huisvesting, ontspanning en contact met soortgenoten, trainingsmethodieken, emotionele beleving, en aandacht en affectie. Wij zien het als onze voornaamste taak en verantwoordelijkheid om onze medewerkers, gastgezinnen en cliënten zodanig te begeleiden en te instrueren dat zij respectvol en zorgvuldig omgaan met de honden die zij onder hun hoede hebben.

De werkwijze en dienstverlening van Hulphond Nederland voldoet aan de wereldwijd erkende ISO 9001-norm voor kwaliteitsmanagement en is geaccrediteerd door Assistance Dogs International (ADI), de internationale koepel voor hulphondenorganisaties. Onze stichting is daarnaast aangesloten bij Animal Assisted Intervention International (AAII), een samenwerkingsverband voor organisaties op het gebied van interventies met assistentie van dieren.

Meerjarenplan

Bekijk hier de samenvatting van ons meerjarenplan.

Statuten

Klik hier om onze statuten te bekijken.

Bestuursreglement

Klik hier om ons bestuursreglement te bekijken.

Integriteitsbeleid

Klik hier om ons integriteitsbeleid te bekijken.

Meldregeling ongewenst gedrag

Klik hier om onze meldregeling te bekijken.

Toegankelijkheid

Klik hier om meer te lezen over de toegankelijkheid van hulphonden.

Jaarverslag

Brochure

De hulphonden van Hulphond Nederland worden opgeleid als steun en toeverlaat voor mensen met een fysieke beperking, epilepsie of PTSS.

Ook leiden we honden op voor therapeutische doeleinden. Zij worden ingezet in de Hulphond Therapie om volwassenen met traumaklachten en jongeren met psychiatrische problematiek of ontwikkelingsstoornissen te helpen met systemische en ervaringsgerichte therapie.

Zo helpen hulphonden jaarlijks honderden volwassenen en kinderen, én hun omgeving, aan een betere kwaliteit van leven.

Key visual allemaal mensen om elkaar heen
Video afspelen over Key visual allemaal mensen om elkaar heen
22
hulphonden opgeleid
10
cliënten per jaar
1
therapielocaties

Keurmerken

Logo CBF erkend goed doel

Het logo CBF-Erkend Goed Doel laat zien dat Hulphond Nederland zich houdt aan de regels die gelden voor erkenning door het onafhankelijke Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Erkende goede doelen weten wat ze willen bereiken, hebben hun organisatie op orde en vertellen daar open en begrijpelijk over. Het CBF is een onafhankelijke stichting die al sinds 1925 toezicht houdt op het inzamelen van geld voor goede doelen.

Footer - ISO

Hulphond Nederland voldoet aan de ISO 9001-norm. Een onafhankelijke en deskundige certificeringinstelling heeft de dienstverlening en kwaliteit van onze stichting getoetst en op orde bevonden. Het ISO-certificaat is toegekend door TÜV Rheinland Nederland B.V.

Assistance Dogs International

Hulphond Nederland is in het bezit van de internationale accreditatie voor hulphondenorganisaties. De internationale koepelorganisatie Assistance Dogs International (ADI) verleende het kwaliteitskeurmerk voor het voldoen aan de door ADI gestelde kwaliteitsnormen.

De accreditatie procedure bestond uit een tweedaags bezoek aan het trainingscentrum van Hulphond Nederland in Herpen door een “assessor”. Deze speciaal opgeleide beoordelaar voerde gesprekken met cliënten, gastgezinnen en personeelsleden van alle afdelingen binnen de stichting. De assessor was aanwezig bij trainingen, werden verschillende honden in opleiding geobserveerd en werden de faciliteiten in de kennel geïnspecteerd. Voorafgaand aan het bezoek moest de stichting schriftelijk aantonen aan alle formele procedures te voldoen. Op alle onderdelen van de accreditatie procedure werd Hulphond Nederland zeer positief beoordeeld.

Footer - ANBI

Stichting Hulphond Nederland wordt vanaf 1 januari 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met RSIN 809637741. De beschikking hiervoor is op 11 december 2007 afgegeven door de Belastingdienst. De aanmerking geldt voor onbepaalde tijd.

De leden van het bestuur/RVT genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. De beloning van de directie voldoet aan de norm van Goede Doelen Nederland en wordt vermeld in de jaarrekening. Voor de beloning van personeel is de CAO Gehandicaptenzorg van toepassing. Meer informatie vindt u in ons jaarverslag of op www.belastingdienst.nl.

logo-if-big

Hulphond Nederland volgt de gedragscode voor Fondsenwerving van het Instituut Fondsenwerving.

Footer - AAII

Hulphond Nederland is aangesloten bij Animal Assisted Intervention International (AAII). Dit is een samenwerkingsverband voor organisaties en professionals op het gebied van interventies met assistentie van dieren. De therapieactiviteiten die met inzet van hulphonden door de stichting worden verzorgd, zijn de basis voor het lidmaatschap bij AAII.