Van pup tot pensioen

Welk traject doorloopt een hulphond van pup tot pensioen?

Een hulphond helpt mensen met een fysieke of geestelijke zorgvraag. Hij voorkomt isolement en biedt nieuw perspectief. Je herkent een hulphond aan zijn dekje. Op dit dekje staat een logo van Hulphond Nederland en ‘Niet Afleiden’, doe dit dan ook niet!

Video afspelen

Hoe ziet de loopbaan van een Hulphond eruit?

In het eerste levensjaar woont de pup bij het gastgezin. Wanneer de hond tussen de 14 en 17 maanden oud is krijgt hij een medische screening. Vervolgens begint de opleiding in het trainingscentrum van Hulphond Nederland. Wanneer de hond wordt ingezet voor therapie en coaching blijft de hond tot aan zijn pensioen bij het gastgezin. In deze animatie leggen we het gehele proces uit. Hieronder lees je verdere toelichting.

Gastgezinnen

Een pup die in aanmerking komt voor een opleiding tot hulphond, woont in zijn eerste levensjaar bij een gastgezin. Hier wordt hij opgevoed tot een sociaalvaardige hond en leert de eerste basiscommando’s. Gastgezinnen worden zorgvuldig geselecteerd en intensief begeleid vanuit Hulphond Nederland. Tijdens een aantal toetsmomenten wordt gemonitord of de hond voldoende vorderingen maakt. Als de hond tussen de 14 en 17 maanden oud is, krijgt hij een medische screening. Vervolgens begint hij aan zijn opleiding op het trainingscentrum van Hulphond Nederland in Herpen. Hier wordt hij onder de professionele hoede van een van de trainers gesteld, die hem in ongeveer 6 maanden opleidt tot een volleerde hulphond. Halverwege deze 6 maanden wordt bepaald bij welke hulpvraag de hond het beste past: plaatsing bij een cliënt thuis als ADL– of Epilepsie-hulphond, of inzet als therapiehond binnen de therapie van Hulphond Nederland.

Plaatsing bij een cliënt (ADL of Epilepsie)

Voorafgaand aan de plaatsing wordt er eerst zorgvuldig gekeken of er een match is tussen de cliënt en de hulphond. Dit wordt in verschillende fasen tot stand gebracht.

  • Er wordt bekeken of er een goede klik is en welke vaardigheden de hond moet aanleren.
  • Na het matchbezoek volgt er een aantal maanden maatwerktraining.
  • Daarna volgt er een intensieve training bij de cliënt thuis, dit wordt ook wel de thuistraining genoemd.
  • Na de huistraining vindt er standaard eenmaal per half jaar nazorg plaats tijdens een bezoek aan huis.

De begeleiding van de hulphond duurt tot het pensioen van de hond, dit is wanneer de hond gemiddeld 10 jaar oud is.

Therapiehonden

Een therapiehond wordt ingezet tijdens therapiesessies voor volwassenen met traumaklachten of PTSS en jongeren met gedragsproblemen, ontwikkelingsachterstanden of psychiatrische problematiek. Deze hulphond woont bij een therapiegastgezin waar hij gewoon ‘huishond’ is. Twee dagen per week is hij aan het werk op een van onze therapielocaties. Daar wordt hij door professionele therapeuten van Hulphond Nederland als co-therapeut ingezet om mensen te helpen die anders vastlopen in het dagelijks leven. De Therapie-hulphond en het gastgezin worden begeleid door gastgezinbegeleiders en periodiek getraind. De hond blijft in principe tot en met zijn pensioen bij het gastgezin wonen.

Aanbod

Ontdek hier hoe je de opleiding en inzet van hulphonden kunt steunen