Begeleiden van contact tussen honden

In dit artikel leggen we uit hoe het begeleiden van contact tussen honden op de juiste manier gedaan wordt. In de vorige blog hebben we een artikel geplaatst over ontmoetingen tussen honden die elkaar nog niet kennen. We hebben gelezen dat spel pas spel is wanneer het aan drie kenmerken voldoet.

Zelf laten uitzoeken?

Wanneer je op een zonnige zondagmiddag door een losloopgebied loopt, zul je zien hoe veel verschillende uiterlijke kenmerken honden kunnen hebben. Er zijn honden die hun staart van nature in een hoge krul dragen, honden met pluimstaarten, korte staarten, geen staarten. Honden met lange snuiten, korte snuiten, rechtopstaande oren, of lange hangoren. En honden van allerlei verschillende kleuren en formaten. Honden communiceren grotendeels met elkaar door middel van lichaamstaal. En al die verschillende uiterlijke kenmerken, vormen als het ware verschillende dialecten van dezelfde taal. Het is niet vanzelfsprekend dat alle honden deze dialecten allemaal begrijpen. Dat vergt een heleboel ervaring in sociale interacties met verschillende typen honden.

Daarnaast hangt de manier waarop een hond zich opstelt in een ontmoeting of spel met een andere hond, af van zijn eigen karakter in combinatie met leerervaringen. Iedere hond neemt als het ware zijn eigen rugzakje mee in een ontmoeting met een ander.

Doordat we er niet vanuit kunnen gaan dat alle honden elkaar goed begrijpen, en dezelfde intenties hebben, kunnen we honden niet ‘het zelf uit laten zoeken’. Dat kan leiden tot gevaarlijke situaties.

“Het is onze taak als geleiders om de interacties tussen onze honden scherp in de gaten te houden en in te grijpen indien nodig. Wij zijn zelf verantwoordelijk voor het gedrag van onze honden.”

Als je hond aan het ‘spelen’ is, en één van de drie kenmerken in dit ‘spel’ ontbreekt, zorg dan dat je de interactie onderbreekt. Dat kan door je hond bij je te roepen. Als dit niet lukt, dan kun je een handje voer nemen, en deze voor de neus van de hond houden, en hem zo bij de ander wegleiden. Indien jouw hond degene is die de interactie niet meer prettig vindt, dan kun je hem helpen door tussen hem en de andere hond in te gaan staan.

Bruine puppy kruising gastgezin hulphond

Leert mijn hond van een snauw?

Veel van onze jonge honden vinden spelen met andere honden het leukste wat er is. Zij willen zo graag spelen, maar weten hun enthousiasme nog niet goed onder controle te houden waardoor zij spel proberen af te dwingen in plaats van op een beleefde manier kennis te maken. Ook al hebben zij goede bedoelingen, toch kunnen zij op deze manier over de grenzen van de ander heen gaan. Dit heeft dikwijls een snauw van de ander tot gevolg. Het kan verleidelijk zijn om dit juist te laten gebeuren, vanuit de gedachte dat de jonge enthousiasteling op deze manier grenzen leert. Dit werkt echter niet zo zwart-wit.

Een jonge enthousiasteling leert alleen van snauw van een andere hond, wanneer de ander deze vanuit zelfvertrouwen geeft en doorzet totdat de enthousiasteling zich netter gedraagt. Vervolgens moet de enthousiasteling een herkansing krijgen, waarmee hij ervaart hoe hij op een beleefde manier interactie kan aangaan. Alleen onder die omstandigheden is het geven van een snauw leerzaam. Maar je zult begrijpen dat een hond over behoorlijk goed ontwikkelde sociale vaardigheden moet beschikken om dit te kunnen. Je komt in de praktijk weinig van deze honden tegen.

We zien meestal dat honden een ander wegsnauwen vanuit onzekerheid. Je hebt vast wel eens een klein hondje gezien die met zijn staart tussen zijn achterpoten een grotere drukke hond ‘weg-keft’. Deze honden (dat kunnen overigens ook grote honden zijn) missen het zelfvertrouwen en de sociale vaardigheden om hun grens goed duidelijk te maken. Jonge enthousiastelingen kunnen dit zelfs eerder als grappig ervaren dan als een correctie. En als het al als correctie ervaren wordt, dan leren zij nóg niet hoe zij zich wel dienen te gedragen.

Daarnaast moeten we ook stilstaan bij de emotionele staat waarin een onzekere hond verkeert op het moment dat hij zich gedwongen voelt om van zich af te snauwen. Het is niet zijn verantwoordelijkheid om onze jonge enthousiasteling op te voeden, dat is onze taak. Wij zijn verantwoordelijk voor het gedrag van onze hond, en moeten zorgen dat hij bij andere mensen en honden geen overlast veroorzaakt

We kunnen er niet zomaar van uitgaan dat alle honden goede intenties hebben. Hoewel honden van elkaar kunnen leren, is het aan ons om onze hond te socialiseren. In het volgende, en tevens laatste, artikel leggen we uit hoe je een ontmoeting tussen aangelijnde honden zo goed mogelijk kunt laten verlopen.

Meer lezen? Bekijk onze andere blogs!

Wil je meer leren over wat we doen bij Hulphond Nederland? Met onze blogs blijf je op de hoogte over alles wat speelt bij Hulphond Nederland, delen we graag onze tips & tricks die je zelf ook kunt toepassen én krijg je een kijkje achter de schermen. Bekijk hier alle blogs!