Zorgverzekeraars

Welke rol spelen zij precies?

Zoals de meesten van jullie zullen weten wordt een deel van de vergoeding voor de ADL-hond via de Zorgverzekeraar verstrekt. De Zorgverzekeraar heeft ook een bepalende invloed op het al dan niet toekennen van een machtiging.

De hulphond is voor een Zorgverzekeraar een duur hulpmiddel, vergelijkbaar met een robotarm, en daarom is het ook begrijpelijk dat ze kritisch kijken naar de toegevoegde waarde van een hulphond. Ze kijken dan ook of er geen andere, goedkopere oplossingen zijn. Een ander belangrijk criterium bij de beoordeling van de aanvraag is of de hulphond gaat leiden tot afname van (betaalde) zorg.

In de aanvraag en de praktische indicatie doen wij, samen met de client en de ergotherapeut, ons uiterste best om zo goed mogelijk te omschrijven wat een hulphond moet gaan doen. Dat is niet alleen voor Hulphond Nederland belangrijk, maar dus ook voor de beoordeling door de Zorgverzekeraar.

In de contracten die wij met de Zorgverzekeraars hebben afgesloten, is ook een soort van ‘ijkmoment’ door de zorgverzekeraar opgenomen. Dit vindt plaats in de vorm van een bezoek van de ergotherapeut op verzoek van de zorgverzekeraar, op het moment dat de hulphond overgaat van thuistraining naar nazorg. De ergotherapeut kijkt naar de thuissituatie en hoe de samenwerking tussen hond en cliënt verloopt. De eigen instructeur zal hierbij aanwezig zijn, omdat er mogelijk af ten toe een toelichting gegeven moet worden.

Met name VGZ (en alle labels die onder VGZ vallen) voert deze regel sinds 1 januari van het afgelopen jaar consequent door. Deze regel geldt ook voor vervangende hulphonden; bij de aanvraag voor een vervangende hulphond zal dus ook een ergotherapeut betrokken zijn. Wij verwachten dat andere verzekeraars dit voorbeeld zullen volgen, dus voortaan moet iedere aanvraag voorzien zijn van een ergotherapeutisch rapport, ongeacht waar de aanvrager/cliënt verzekerd is.

Overstap naar andere zorgverzekeraar

In deze periode maken veel mensen de keus om naar een andere zorgverzekeraar over te stappen. Wij kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om bij een mogelijke overstap te informeren bij de nieuwe zorgverzekeraar hoe ze omgaan met het hulpmiddel hulphond. Zorgverzekeraars hanteren daar verschillende regels voor. Ook moet de nieuwe zorgverzekeraar bereid zijn om de gebruikskostenvergoeding over te nemen. Laat je dus niet verrassen en informeer hier vooraf naar.

Ook voor Hulphond Nederland is het belangrijk om te weten bij welke zorgverzekeraar onze cliënten aangesloten zijn. Dus mocht je een overstap maken, geef dit dan door aan je cliëntinstructeur, samen met het nieuwe polisnummer.

Ontdek hier hoe je de opleiding en inzet van hulphonden kunt steunen