Veelgestelde vragen

Klik op de veelgestelde vragen hieronder om de antwoorden te lezen. 

Algemeen

Bij Hulphond Nederland hebben wij continu aandacht voor optimaal dierenwelzijn. Dit geldt zowel binnen het opleidingsproces van onze hulphonden als tijdens hun inzet voor mensen met een fysieke of therapeutische hulpvraag. Belangrijke pijlers binnen ons welzijnsbeleid zijn voeding en huisvesting, ontspanning en contact met soortgenoten, trainingsmethodieken, emotionele beleving, en aandacht en affectie. Wij zien het als onze voornaamste taak en verantwoordelijkheid om onze medewerkers, gastgezinnen en cliënten zodanig te begeleiden en te instrueren dat zij respectvol en zorgvuldig omgaan met de honden die zij onder hun hoede hebben.

De werkwijze en dienstverlening van Hulphond Nederland voldoet aan de wereldwijd erkende ISO 9001-norm voor kwaliteitsmanagement en is geaccrediteerd door Assistance Dogs International (ADI), de internationale koepel voor hulphondenorganisaties. Onze stichting is daarnaast aangesloten bij Animal Assisted Intervention International (AAII), een samenwerkingsverband voor organisaties op het gebied van interventies met assistentie van dieren.

Mensen met een hulphond zouden overal welkom moeten zijn. Dat is waar Hulphond Nederland voor staat. Wij zijn dan ook verheugd dat sinds 14 juli 2016 het VN-verdrag over de rechten van mensen met een beperking in Nederland van kracht is. Hierin is vastgesteld dat hulphonden altijd welkom zijn in openbare gelegenheden.

Op basis van artikel 2 van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) is het toelaten van hulphonden verplicht, tenzij dit een onevenredige belasting vormt voor de organisatie. Bijvoorbeeld als de aanpassing veel geld of inzet vraagt, of de aanpassing onveilig en niet uit te voeren is. De ondernemer moet dit aantoonbaar kunnen maken.

Sinds het VN-verdrag van kracht is, is de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) aangepast:

  • Naast wonen, werk, onderwijs en openbaar vervoer gaat de wet sinds 2016 ook over goederen en diensten. Mensen met een beperking kunnen vragen om een ‘doeltreffende aanpassing’, zoals het toelaten van assistentiehonden als iemand daarom vraagt;
  • Sinds 1 januari 2017 staat in de wet een norm voor algemene toegankelijkheid.

In de meeste ziekenhuizen zijn hulphonden gewoon welkom. Op sommige afdelingen is dat echter niet mogelijk vanwege infectiegevaar, zoals op de intensive care-afdeling.

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat ook onze hulphonden-in-opleiding en hun begeleiders overal toegelaten worden. Hierbij gaat het om trainers, gastgezinnen en gastgezinbegeleiders die met onze honden komen oefenen op locatie. Het is van groot belang voor de opleiding van de honden om te kunnen trainen op locaties waar zij met hun toekomstige baasjes ook zullen komen. Dit is echter niet per definitie vastgelegd in de wet. Indien toegang wordt geweigerd aan een hulphond-in-opleiding, adviseren wij om in overleg te gaan en/of te zoeken naar een alternatief.

Integriteit kan het vertrouwen in Hulphond Nederland maken of breken. Het is dus belangrijk dat medewerkers en vrijwilligers integer zijn. Hulphond Nederland heeft hiervoor regels en een gedragscodes ontwikkeld om die integriteit zoveel mogelijk te waarborgen. Klik hier om ons integriteitsbeleid te downloaden (PDF).

Evenals veel andere vrijwilligersorganisaties heeft Hulphond Nederland te maken met kwetsbare groepen.

Via dit document kun je zien hoe de klachtenprocedure in zijn werk gaat.

Aanvraag en inzet hulphonden

Via deze pagina kun je je aanmelden voor een hulphond. Op basis van jouw aanmelding vindt een eerste screening plaats. Vervolgens zal een van onze cliëntbegeleiders contact met je opnemen om een duidelijk beeld te krijgen van jouw hulpvraag en om de mogelijkheden te bespreken.

De matchlijst voor een PTSS-hulphond is momenteel (voor minimaal 2 jaar) gesloten. De vraag is vele malen groter dan dat wij aan kunnen bieden en omdat wij ernaar streven zoveel mogelijk mensen te helpen, is dan ook besloten voorlopig geen nieuwe aanvragen toe te voegen aan deze lijst, maar deze mensen te helpen middels onze Hulphond Therapie. Met deze therapie streven we er naar mensen de regie over hun eigen leven terug te geven i.p.v. een afhankelijkheidsrelatie tussen mens en dier te creëren. Deze therapie blijkt uit ervaring voor mensen met PTSS in veel gevallen de meest wenselijke, effectieve en doelgerichte oplossing te zijn.

In het geval van PTSS kun je je bij ons aanmelden wanneer je bent vastgelopen in je behandeltraject. Na een intake en kennismaking kijken we met jou naar het meest passende behandelaanbod.

Voor therapeutische hulpvragen plaatsen wij geen hulphonden bij cliënten thuis. Ook leiden wij geen autisme-geleidehonden op om bij een kind in huis te plaatsen. Wel bieden wij dierondersteunde therapie en coaching aan, waarbij therapeuten werken met onze speciaal daarvoor opgeleide Therapie-hulphonden. Dit kan op verschillende locaties in Nederland. Kijk hier voor meer informatie.

Wanneer een hulphond de mooie leeftijd van 10 jaar heeft bereikt (of in sommige gevallen al eerder), gaat hij met pensioen. Indien de hond niet bij de cliënt of in zijn directe omgeving kan blijven, gaan wij op zoek naar een goed nieuw thuis. Hiervoor kun je je aanmelden op Hond zoekt Huis

Helaas moeten wij af en toe een hond uit de opleiding halen. Dit kan op allerlei momenten gebeuren, bijvoorbeeld tijdens het verblijf in het gastgezin of tijdens de training in Herpen. Het gaat hier dus om jonge honden tot max. 2 jaar. Daarnaast zijn er ook honden die al aan het werk zijn, en dus wat ouder zijn, die soms uit het traject gehaald worden. Voor alle honden die niet (meer) als hulphond kunnen werken, wordt altijd een goed thuis gezocht. In aanmerking hiervoor komen gezinnen waar geen sprake is van een fysieke of therapeutische hulpvraag. De kosten die hieraan verbonden zijn, verschillen per hond. Mocht je interesse hebben om een van deze honden een goed thuis te bieden, kijk dan op deze pagina.

Opleiding hulphonden

Hulphond Nederland leidt diverse soorten hulphonden op: de ADL-hulphond, Epilepsie-hulphond en Therapie-hulphond (voor o.a. PTSS). Therapie-hulphonden worden niet bij cliënten thuis geplaatst, maar worden ingezet voor onze therapie- en coachingactiviteiten en ons project Kwispellezen. Wij leiden geen hulphonden op voor mensen met diabetes, dementie of een auditieve beperking.

Hulphond Nederland is altijd op zoek naar gastgezinnen die een pup opvoeden in de eerste fase van zijn opleiding tot hulphond. Als gastgezin word je begeleid door een van onze gastgezinbegeleiders en leer je alles over de opvoeding en socialisatie van (hulp)honden. Gastgezinnen hebben een belangrijke taak in de opleiding en inzet van onze hulphonden en zijn onmisbaar voor de stichting. Meer informatie vind je op deze pagina.

Bij Hulphond Nederland worden alleen door ons geselecteerde pups in eigen beheer opgeleid tot hulphond. Het is dus niet mogelijk om je eigen hond op te (laten) leiden bij ons. Ook is het niet mogelijk om een keurmerk of certificaat voor je eigen hond aan te vragen. Alleen door ons opgeleide hulphonden, die hun training succesvol hebben doorlopen en van wie de medische checks in orde zijn, kunnen wij erkennen als officiële hulphond.

Steunen Hulphond Nederland

Het is onze doelstelling zoveel mogelijk mensen te helpen met een hulphond. Dat is de reden waarom wij al ruim 10 jaar geleden besloten hebben het werven van donateurs in eigen beheer te doen.

Op deze manier kunnen we de kosten van het werven zo laag mogelijk houden en dragen donateurs al heel snel bij aan onze doelstelling. De mensen die op straat donateurs werven voor Hulphond Nederland zijn in dienst van de Stichting. Natuurlijk maken wij kosten om donateurs te werven, deze mensen ontvangen immers net als al onze medewerkers een eerlijk salaris, een goede opleiding en krijgen de ruimte voor verdere ontwikkeling. Het zijn betrokken werknemers die er bewust voor hebben gekozen om zich te verbinden aan Hulphond Nederland. Samen met hen is het ons doel minimaal 1.000 mensen per jaar te kunnen helpen met de inzet van een hulphond.

 

Je kunt ons werk op veel manieren steunen. Bijvoorbeeld als vrijwilliger, met een donatie, of door een inzamelingsactie te starten. Ook voor scholen en bedrijven/verenigingen zijn er tal van mogelijkheden om Hulphond Nederland te steunen.

Klik hier voor een overzicht van alle mogelijkheden.

Hulphond Nederland onderscheidt vier soorten gastgezinnen: pupgastgezin, Therapie-gastgezin, opvanggastgezin en gastgezin moederhond en nestje. Als gastgezin word je begeleid door een van onze gastgezinbegeleiders en leer je alles over de wereld van (hulp)honden. Gastgezinnen hebben een belangrijke taak in de opleiding en inzet van onze hulphonden en zijn onmisbaar voor de stichting.

Klik hier voor meer informatie.

Er zijn verschillende mogelijkheden om ons met uw bedrijf of vereniging te steunen. Op deze pagina vind je alle informatie.

Als schoolleiding of docent kunt u activiteiten organiseren rondom het thema ‘hulphond’ en/of een inzamelingsactie starten. Wij verzorgen gastlessen met de inzet van onze hulphonden, cliënten of vrijwilligers. Na een gastles zijn leerlingen vaak zo enthousiast dat zij een actie organiseren om geld in te zamelen. Ook hebben wij speciale lespakketten ontwikkeld en kunnen leerlingen, met onze hulp, een spreekbeurt geven over Hulphond Nederland. Die vind je bij de vraag over spreekbeurten onder het kopje “Voorlichting”.

Als schoolleiding of docent kunt u activiteiten organiseren rondom het thema ‘hulphond’ en/of een inzamelingsactie starten. Wij verzorgen gastlessen met de inzet van onze hulphonden, cliënten of vrijwilligers. Na een gastles zijn leerlingen vaak zo enthousiast dat zij een actie organiseren om geld in te zamelen. 

Je maandelijkse donatie verlagen of stopzetten kan via deze pagina.

Met enige regelmaat ontvangen wij zakken vol met plastic doppen van lege flessen omdat men denkt dat Hulphond Nederland hier financieel baat bij heeft. Een mooi gebaar uiteraard, maar wij zijn echter zelf niet aangesloten bij dit initiatief. Wij ontvangen een vergoeding vanuit Stichting D-Dog voor ingezamelde plastic doppen. Mocht je een verzameling plastic doppen willen doneren, neem dan contact op met Stichting D-Dog; Denise Schellekens.
Wil je daarnaast graag Hulphond Nederland steunen, dat juichen we uiteraard toe. Neem eens een kijkje op ons actieplatform: helphulphond.nl of ga naar www.schooiers.nl.

Voorlichting

De vraag om een kijkje te mogen nemen op onze stichting ontvangen wij zeer vaak. Aangezien dit in het belang van de opleiding en rust van onze honden niet mogelijk is, raden wij je aan om een van onze Open Dagen te bezoeken. Dan wordt er voorlichting gegeven en kun je verschillende demonstraties bijwonen. Je bent dan van harte welkom om een kijkje te nemen op ons opleidingscentrum en al je vragen te stellen. Volg ons op social media om op de hoogte te blijven van de Open Dagen.

Als schoolleiding of docent kunt u activiteiten organiseren rondom het thema ‘hulphond’ en/of een inzamelingsactie starten via ons actieplatform helphulphond.nl. Wij verzorgen gastlessen met de inzet van onze hulphonden, cliënten of vrijwilligers. Na een gastles zijn leerlingen vaak zo enthousiast dat zij een actie organiseren om geld in te zamelen. Ook hebben wij speciale lespakketten ontwikkeld en kunnen leerlingen, met onze hulp, een spreekbeurt geven over Hulphond Nederland. Deze vind je in de vraag hieronder.

Wil je graag een spreekbeurt geven over Hulphond Nederland in de klas, dan kun je deze hier downloaden. hier vind je een  powerpoint-presentatie. 

Heb je nog vragen voor je spreekbeurt, stuur dan een e-mail naar info@hulphond.nl.

Het is inderdaad mogelijk om een lezing aan te vragen bij Hulphond Nederland. Een lezing wordt veelal verzorgd door een cliënt met zijn/haar hulphond en duurt circa 1,5 uur. Aan een lezing zijn kosten verbonden. Indien je interesse hebt in een lezing, kun je contact opnemen met Miriam van Dijk via 0486-411878 of m.vdijk@hulphond.nl.

Onze stichting heeft als doelstelling om zoveel mogelijk mensen te helpen met de inzet van een hulphond. Dit betekent echter ook dat onze medewerkers vrijwel volledig bezig zijn met het opleiden van de honden en begeleiden van onze cliënten. Voor interviews en individuele opdrachten kunnen wij helaas geen tijd vrijmaken. Om belangstellenden toch in de gelegenheid te stellen om kennis te maken met ons werk, organiseren we twee keer per jaar een Open Dag. Dan wordt er voorlichting gegeven en kun je verschillende demonstraties bijwonen. Je bent dan van harte welkom om een kijkje te nemen op ons opleidingscentrum en al je vragen te stellen. Volg ons op social media om op de hoogte te blijven van de Open Dagen.

Voor mediaverzoeken kun je contact opnemen met Arianne Le Duc, Hoofd Marketing & Communicatie, via a.leduc@hulphond.nl.