Aanmelden voor een therapietraject

Wil je jezelf of een cliënt aanmelden voor een van onze therapietrajecten? Dat kan via het onderstaande aanmeldformulier. Na aanmelding volgt er een telefonische screening. Blijkt ons behandelaanbod op basis van deze screening geschikt, dan volgt er een intake. 

Voor wie is de therapie geschikt?

Onze traumabehandeling is geschikt voor volwassen met ernstige traumaklachten, die baat hebben bij ervaringsgerichte ontwikkeling, die vastgelopen zijn binnen het reguliere aanbod of waarbij ondersteuning in de reguliere behandeling wenselijk is. Voor aanmelding is het belangrijk dat er een diagnose is vastgesteld en dat cliënten eerder cognitieve gedragstherapie hebben gehad.

Voor cliënten uit de jeugdzorg bieden we therapie aan voor jongeren tot 23 jaar. Jeugdzorg loopt tot 18 jaar. Wanneer er verlengde jeugdzorg is toegekend, kan de jongere tot zijn of haar 23e levensjaar bij het Domingo House terecht. Wij helpen jongeren met klachten die voortkomen uit: ontwikkelingsstoornissen, depressie, burn-out, pestproblematiek, gedrags- en emotieregulatie, hechtingsproblematiek, sociaal-emotionele problematiek, negatief zelfbeeld of faalangst.

Procedure

Na aanmelding via het aanmeldformulier sturen wij een uitgebreide briefing op, waarin de aanmeldprocedure staat omschreven. Er zullen een aantal documenten opgevraagd worden over voorgaande of lopende therapietrajecten, diagnoses en andere relevante zaken. Daarna volgt er een telefonische screening. Blijkt ons behandelaanbod op basis van deze screening geschikt, dan volgt er een intake. Tijdens de intake worden persoonlijke doelen en een behandelplan vastgesteld. Vervolgens gaat het traject van start. Wanneer verwijzers hierom vragen, informeren wij hen tijdens het traject over de voortgang. Na het doorlopen van het traject is er een nazorgprogramma.

Vergoedingen

Het Domingo House is een non-profit organisatie. Voor het opleiden van de dieren, onze behandellocaties en voor onze therapeuten kunnen we gebruik maken van onze fondsenwerving. Verder zijn wij bezig met afspraken over vergoedingen met zorgverzekeraars. Voor de traumabehandelingen met volwassenen brengen wij cliënten momenteel geen kosten in rekening. Wel dient er rekening gehouden te worden met het verplichte en eventuele vrijwillige eigen risico van de zorgverzekeraar. De therapietrajecten voor jongeren bieden we aan voor €960,-. Dit is onder de kostprijs. De kosten van de therapeut worden in overleg met de verwijzer in rekening gebracht aan bijvoorbeeld de hoofdaannemer, rechtstreeks aan de gemeente of aan de ouders of verzorgers. Bij de start van elk traject vindt hier nadere afstemming over plaats en worden de mogelijkheden besproken.

Contact

Mocht je vraag niet tussen onze veelgestelde vragen staan, neem dan gerust contact op.
Neem contact op

Aanmeldformulier

We verzoeken je vriendelijk om het onderstaande formulier volledig in te vullen. Na ontvangst van je aanmelding nemen we zo snel mogelijk contact me je op.